TÜKETİCİ HUKUKU


Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ayıplı mal ve hizmetlerden doğan ihtilafların çözümü, tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar, mesafeli sözleşmeler ile ilgili teknik hukuki problemler, abonelik sözleşmeleri, garanti belgesi ve bu kapsamında değerlendirilebilecek ayıplı malların sebep olduğu maddi ve manevi hasarlardan sorumluluk davaları, servis verme yükümlülüğü, Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri nezdinde yönetilecek ihtilaflar ve itiraz davalarının ikame edilmesi, Reklam Kurulu huzurunda gerçekleştirilen müracaatlar ve savunmalar, Tüketici Mahkemeleri yargılaması gibi konularda büromuz hizmet vermektedir.