TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU


Ticaret Hukuku, genel hatları ile tacirlerin, şirketlerin iş ilişkilerinde meydana gelen sorunları incelemektedir.Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş işlemleri, şirketlerin hukuki alt yapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve uygulamada gerekli olabilecek belgelerin hazırlanması.

Ana sözleşmelerinin oluşturulması, şirketlerin faaliyetleri ve idaresi sırasında karşılaşılan hukuki soru ve sorunlar hakkında hukuki yardım, rapor ve bilgi notları hazırlanması, kurumsal yönetim alanına hukuki danışmanlık, kurumsal yönetim uyum raporlarının hazırlanması, Her türlü ticari ihtilaflar, genel kurul kararlarının iptali, yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu, ortaklıktan ihraç davalarının takibi, ortaklar arası ihtilafların dava dışı çözüm yolları hususunda hukuki destek, tasfiye ve iflas ertelemesi davalarının takibi alanlarında hizmet verilmesi, Franchise, bayilik, acente, lisans, distribütörlük, gizlilik, danışmanlık, aracılık, iş, üretim, reklam, ithalat, nakliye, kredi, finansal kiralama, rehin, kefalet, sulh, ortak girişim (jointventure), ariyet, alım-satım, gayrimenkul devri, kira, araç kiralama, yönetim, inşaat, hisse devri, pay sahipleri sözleşmeleri ve benzeri tüm sözleşme ve ek belgelerin hazırlanması gibi konularda büromuz hizmet vermektedir