SİGORTA HUKUKU


Sigorta Hukuku, sigorta sisteminde ve uygulamalarında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlık ve hataların belirlenmesi, giderilmesi ve yürürlüğe sokulması için belirlenen kuralları kapsayan hukuk dalıdır.

Sigortacılık uygulamasında rizikonun gerçekleşip gerçekleşmediği, bunun sigortanın kapsamında olup olmadığı, kusur durumu ve bunun sözleşmeye etkisi ve ödemenin kusurlu şahsa rücu edilmesi gibi hususların, sözleşmelerin pek çoğunda hukuki ihtilaflara sebebiyet vermektedir. Ayrıca sigortacılık faaliyetinin getirdiği genel mali risk, idarelerin de sigortacılık faaliyetlerini yoğun şekilde denetlenmeye yönelmeleri sonucunu doğurmaktadır. Tüm bunlara paralel olarak sigortacılığın ana mevzuatı olan Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Kanunu ile bunlara bağlı tüzük, yönetmelik ve tebliğlerdeki değişim, bu alandaki faaliyetlerin hukuki boyutuna ilişkin teknik hukuki desteğin sağlanmasını son derece önemli bir hala getirmektedir. Bu bağlamda verdiğimiz hizmetler ise:

• Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
• Sigortacılık faaliyetine ilişkin olarak Kanunun sigorta şirketleri ve acenteleri için aradığı gerekli hukuki yapının tesisinin sağlanması,
• Hukuki başvurular ve bunlardan kaynaklanacak hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
• Sigortacılık alanına ilişkin idari denetimlerde gerekli hukuki desteğin sağlanması,
• İdari kurumların uyguladıkları işlemlere yönelik gerekli hukuki başvuruların yapılması ve dava takibi