KİRA HUKUKU


Kullanma ve yararlanma haklarının başka birine devredilmesine kiralama denilmektedir. Kullanma ve yararlanma şekil ve şartları kira sözleşmesi ile yapılmaktadır. Yaygın olan kiralama sözleşmesi yazılı olan kira sözleşmeleridir. Sözlü kira sözleşmelerinde ispat problemleri yaşanacağından kira sözleşmelerinin yazılı olması hukuki problemlerde çözüme ulaşmayı kolaylaştırmaktadır.

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği anlaşmadır.

Kira hukuku, Türk Borçlar Kanunu ile adi kira ve hasılat kirası başlıkları ile düzenleme altına alınmıştır. Diğer bir anlatım ile konut ve çatılı işyeri ile ürün kirası konuları düzenlenmiştir.

Kira hukukunda sıkça karşılaşılmakta olan davalar;
• Kira tespit davası
• Tahliye davası