İDARE HUKUKU


İdari işlemlerin başlaması, uygulanması ve sonlandırılması aşamalarında vatandaşların mağduriyetine neden olan hukuka aykırı idari eylem işlemlere sıklıkla rastlanmaktadır. İdare ise, kanuna bağlı kalmak ve hukukun genel ilkelerine uygun şekilde hareket etmekle yükümlüdür. İdarenin yaptırım gücü ağır sonuçlara sebebiyet verebilmektedir. Bireylerin idare karşısında hukuk ilkeleri çerçevesinde korunması en önemli önceliktir.

İdari başvuruların yapılması ve sonuçlanmasına kadar geçen süre içerisinde takibinin yapılması, idari başvuruların istenilen şekilde sonuçlanmaması durumunda iptal davalarının açılması, söz konusu başvurunun olumsuz şekilde sonuçlanması neticesinde oluşan zararın tazmin edilmesi amacı ile tam yargı davalarının açılması ve takibinin yapılması, kamulaştırma ve imar mevzuatına ilişkin iş takibinin yapılması, memurların disiplin soruşturmalarına ilişkin savunma hazırlanması ve açılan davalarda temsil edilmesi, nakil derece ve tazminat davalarının takibi gibi konularda büromuz hizmet vermektedir.