İCRA İFLAS HUKUKU


İcra iflas hukukunun diğer adı cebri icra’dır. Cebri icra, borçların Devlet kuvveti yardımı ile ( zorla ) yerine getirilmesidir. Borcunu ödemeyen borçlulara karşı alacaklı tarafı korumak için ( alacaklıların alacaklarına kavuşmaları için ) alacaklılara, Devlet gücünün yardımını isteme hakkı tanınmıştır. Alacaklıların alacağını tahsil etmesindeki her türlü işlem İcra Hukukun konusunu oluşturmaktadır.

Alacaklının alacağını tahsil etmesi amacı ile icra daireleri aracılığı ile borçlunun mallarına el konur ve bu mallar satılır. Elde edilen para ile alacaklının alacağı ödenir İcra daireleri alacaklının alacağını tahsil etmesi amacı ile yapacağı işlemlerde zor kullanma hakkına sahiptir.

Bu kapsamda olmak üzere, alacak takibinin başlatılması, takibin kesinleşmesi, kesinleşen icra takibine istinaden kesin haciz ve ihtiyati haciz safhalarının uygulanması, satış, ipotek, rehin ve kambiyo senetlerine ilişkin icra takiplerinin yürütümü gibi konularda büromuz hizmet vermektedir.