CEZA HUKUKU


Temel hak ve özgürlükler ile diğer birçok hakkın ihlal edilmesi tehlikesi karşısında, ceza yargılaması süjelerinden hâkim, savcı ve avukatlar görevleri bakımından büyük öneme sahiptir. Bir olayda mağdur hakları ne kadar önemli ise sanık-şüpheli savunmasının yapılması da aynı derecede öneme sahiptir. Bu kapsamda olmak üzere gerek soruşturma evresinde ve gerekse kovuşturma evresinde sanığın haklarının en iyi şekilde savunulması, lehe olan delillerin toplanmasında titizlikle çalışılması, tutukluluk durumunda ceza evi ziyaretinin yapılarak sanığın durumdan haberdar edilmesi gibi önemli hususlar ceza hukukunda sanık – şüpheli açısından son derece önem arz etmektedir.

Ceza soruşturmalarının başlatılması, şikâyet ve suç duyurusunda bulunma işlemleri, ceza soruşturmasında kolluk ve savcılık süreçlerinde şikayetçi veya şüphelilerin temsili, şikayetçi ve müdahil vekili olarak ceza davalarının takibi, gözaltı süreçlerine ilişkin olarak hukuki yardımda bulunma ve ifadeye katılma, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa insan hakları mahkemesine Başvuruda bulunma, Şüpheli ve sanık müdafi olarak ceza yargılamasında savunma yapma ve hukuki yardımda bulunma gibi konularda büromuz hizmet vermektedir.