ÜÇÖZ HUKUK VE DANIŞMANLIK

Murat ÖZDEMİR ve Ekrem Selçuk ÜÇGÜL tarafından 2017 yılında kurulan ÜÇÖZ Hukuk ve Danışmanlık Bürosu , ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren pek çok müvekkile hizmet vermekte olup, kurulduğu tarihten bu yana tüm mesleki faaliyet ve ilişkilerini, düstur edindiği, ödün vermediği ve isminde de yer alan üç temel ilke etrafında yürütmektedir.

Hakkımızda
Sorularınız ve Randevularınız İçin

ÜÇÖZ HUKUK VE DANIŞMANLIK

ÜÇÖZ HUKUK ve DANIŞMANLIK

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

 • İŞ HUKUKU

  İş Hukuku işçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesinden doğan hukuki ilişkiyi düzenleyen alandır.

 • İCRA İFLAS HUKUKU

  Alacaklının alacağına en kolay ve hızlı yoldan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkânı sağlayan alandır.

 • HUKUKİ DANIŞMANLIK

  Kişilerin karşılaştığı her türlü hukuki işlemlerinde veya maruz kaldıkları hukuk ihlallerinde gerekli hukuksal işlemler gerçekleştirilir.

 • TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

  Alım-satım sözleşmeleri ile ticari alacakların tespiti ve tahsili, acentelik, distribütörlük ve haksız rekabet konularındaki ticari uyuşmazlıkların çözümünde faaliyet gösterilmektedir.

 • ULUSLARARASI HUKUK

  Uluslararası ticari işlem veya ticari anlaşmazlıklar konusunda yerli ve yabancı müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

 • SİGORTA HUKUKU

  Müvekkillerimize sigorta şirketleri ile arasındaki ilişkileri hakkında danışmanlık hizmeti ve rücu ilişkisinden doğan davalarda müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

 • CEZA HUKUKU

  Müvekkillerimize soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktayız.

 • AİLE HUKUKU

  Aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

 • TRAFİK HUKUKU

  Tüm taşıtlarla olan kazalarda uğranan maddi ve manevi zarar ve ziyanların medeni hukuk çerçevesinde karşılanmalarının yanı sıra, trafik idaresi hukukunu ve trafik disiplini ve cezası hukukunu da kapsamaktadır.

 • İDARE HUKUKU

  Çeşitli idareler ile uyuşmazlıklarının çözümü ve tüm vergi ihtilaflarının giderilmesi hususunu kapsamaktadır.

 • KİRA HUKUKU

  Kira sözleşmeleri nedeniyle taraflar arasında doğacak olan tüm uyuşmazlıklara ilişkin süreci kapsamaktadır.

 • TÜKETİCİ HUKUKU

  Tüm sektörlerde tüketicinin korunması hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu gibi ilgili yönetmelikler alanına giren konuların çözümünde hizmet vermekteyiz.

 • MÜLKİYET HUKUKU

  Müvekkillerimize marka, patent hukuku başta olmak üzere marka – patent lisans sözleşmeleri dahil fikri mülkiyet haklarının her alanında danışmanlık vermekteyiz.

Hukukun Her Alanında Hizmet

Hukuk Büromuz, iş disiplini ve düzenli iş takibi ile müvekkillerine iş yaşamında katma değer sağlamayı, inovasyon süreçlerini denetlemeyi ve geliştirmeyi amaç edinmiş olup doğru değerler, çalışma kültürü ve ilkeleri ile sürdürülebilir başarıyı hedeflemektedir. Ayrıca birçok farklı sektörde yer alan ulusal ve uluslararası şirkete danışmanlık hizmeti veren büromuz, Kurumsal firmaların icra departmanlığını gerçekleştirmektedir.

ÜÇÖZ HUKUK VE DANIŞMANLIK, Ankara, huku, danışmanlık, hukuk bürosu, danışmanlık, çalışma alanlarımız, İŞ HUKUKU, İCRA İFLAS HUKUKU, HUKUKİ DANIŞMANLIK, TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU, ULUSLARARASI HUKUKU, SİGORTA HUKUKU, CEZA HUKUKU, AİLE HUKUKU, TRAFİK HUKUKU, İDARE HUKUKU, KİRA HUKUKU, TÜKETİCİ HUKUKU, MÜLKİYET HUKUKU, Ekibimiz, blog, iletişim, hukuk blog, sadakat, özveri, başarı, hizmet, sıhhıye, çankaya

SADAKAT

İlişkilerimizin uzun soluklu ve karşılıklı güven içerisinde olması en temel hedeflerimizdendir.

ÜÇÖZ HUKUK VE DANIŞMANLIK, Ankara, huku, danışmanlık, hukuk bürosu, danışmanlık, çalışma alanlarımız, İŞ HUKUKU, İCRA İFLAS HUKUKU, HUKUKİ DANIŞMANLIK, TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU, ULUSLARARASI HUKUKU, SİGORTA HUKUKU, CEZA HUKUKU, AİLE HUKUKU, TRAFİK HUKUKU, İDARE HUKUKU, KİRA HUKUKU, TÜKETİCİ HUKUKU, MÜLKİYET HUKUKU, Ekibimiz, blog, iletişim, hukuk blog, sadakat, özveri, başarı, hizmet, sıhhıye, çankaya

ÖZVERİ

Aldığımız her iş tekil anlamda bir emanet, bir odak noktası; geniş anlamda ise hak arama mücadelesidir.

ÜÇÖZ HUKUK VE DANIŞMANLIK, Ankara, huku, danışmanlık, hukuk bürosu, danışmanlık, çalışma alanlarımız, İŞ HUKUKU, İCRA İFLAS HUKUKU, HUKUKİ DANIŞMANLIK, TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU, ULUSLARARASI HUKUKU, SİGORTA HUKUKU, CEZA HUKUKU, AİLE HUKUKU, TRAFİK HUKUKU, İDARE HUKUKU, KİRA HUKUKU, TÜKETİCİ HUKUKU, MÜLKİYET HUKUKU, Ekibimiz, blog, iletişim, hukuk blog, sadakat, özveri, başarı, hizmet, sıhhıye, çankaya

BAŞARI

Başarmak bizim için hem bir sebep hem de bir sonuçtur.

ÜÇÖZ HUKUK ve DANIŞMANLIK

MAKALELER

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
Makaller

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR ? 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya...
Read More
ADLİ TATİL ve HUKUKİ MUHTEVASI
Makaller

ADLİ TATİL ve HUKUKİ MUHTEVASI

ADLİ TATİL NEDİR ? Adli Tatil , Türk Hukuk Sisteminde...
Read More
Dava Nasıl Açılır?
Makaller

Dava Nasıl Açılır?

Herhangi bir suçtan şikayetçi olmak, mahkemeler aracılığıyla kişi veya kuruluşlar...
Read More